a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Kontakt

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
pl. Nankiera 15b (pokój 6)
50-140 Wrocław
Polska

tel.: +48 71 3752570

e-mail: sjpkc@uwr.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. Anna Dąbrowska

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.