a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Profil absolwenta

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

  • Po ukończeniu studiów absolwent zna różne metody nauczania języka polskiego jako obcego, opisy poziomów kompetencji językowej i metody testowania języka polskiego jako obcego.
  • Samodzielnie przygotowuje programy nauczania na różne typy kursów, umiejętnie korzysta z istniejących materiałów dydaktycznych i tworzy własne pomoce, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (np. w zależności od wieku czy języka pierwszego uczących się).
  • Na studiach poznaje się również sposoby wykorzystywania nowoczesnych technik w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego oraz przekazuje wiedzę, w jaki sposób integrować program nauczania języka z wiedzą o polskich realiach i polskiej kulturze.
  • Dzięki dużej liczbie godzin zajęć praktycznych (konwersatoria, ćwiczenia, praktyki) słuchacze uczą się, jak samodzielnie prowadzić lektoraty na różnych poziomach zaawansowania oraz w grupach wielokulturowych.This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.