a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Warunki uzyskania dyplomu

Warunki uzyskania dyplomu


1.    uczestnictwo w zajęciach;
2.    pozytywne oceny z zaliczeń i egzaminów;
3.    pozytywnie oceniona praca dyplomowa;
4.    pozytywnie oceniona obrona pracy dyplomowej;
5.    pozytywnie zaliczona praktyka lektorska;
6.    uregulowane wszystkie płatności za studia.

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy jest uzyskanie wszystkich zaliczeń  oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.