a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Czas trwania i liczba godzin

Program Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego obejmuje 2 semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Zakłada 300 godzin zajęć oraz 30 godzin praktyki lektorskiej. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele.

Jeśli sytuacja epidemiczna się nie unormuje, planowane jest kształcenie na odległość lub kształcenie komplementarne, łączące nauczanie tradycyjne ze zdalnym.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.