a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Praktyki lektorskie

W ramach praktyk wszyscy słuchacze odbywają hospitacje zajęć prowadzonych przez doświadczonych lektorów Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr (w pierwszym semestrze studiów) oraz samodzielnie prowadzą lekcje skonsultowane wcześniej z opiekunem praktyk lub wybranymi lektorami (pod koniec drugiego semestru studiów i w czasie trwania Intensywnego Letniego Kursu Języka Polskiego organizowanego przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr). Praktyki dają możliwość zdobycia doświadczeń metodycznych i dydaktycznych z uczniami z różnych kręgów językowych, kulturowych i o różnym poziomie znajomości języka polskiego.

W razie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i postanowień rektorskich o zawieszeniu zajęć stacjonarnych, praktyki będą organizowane zdalnie.

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.