a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021 - w zależności od sytuacji epidemicznej - będą prowadzone albo bezpośrednio, albo zdalnie.

Terminy rozmów:

- 28 września 2020, od godz. 15.00
- 12 października 2020, od godz. 15.00
- 15 października 2020, od godz. 15.00
- 22 października 2020, od godz. 15.00
- 26 października 2020, od godz. 15.00

Prosimy o rejestrację od 15 maja 2020 w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie www.irka.uni.wroc.pl oraz powiadomienie sekretariatu Szkoły o chęci przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w określonym terminie podanym powyżej.

Rozmowa będzie dotyczyła zainteresowań kandydata i jego najogólniejszej wiedzy na temat kultury polskiej. Od kandydatów oczekuje się posługiwania się poprawną, literacką polszczyzną. Oczekuje się również, że kandydat posiada dobrą wymowę i intonację. Mile widziana jest wiedza kandydata na temat podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, które są na rynku księgarskim. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie ogólnej wiedzy humanistycznej kandydata oraz jego predyspozycji do pełnienia funkcji lektora języka polskiego jako obcego i drugiego.

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przekazana w ciągu 3 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane naszymi studiami prosimy o kontakt telefoniczny 71-3752570 lub mailowy diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.