a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Dla kogo (adresaci studiów podyplomowych)

Studia te adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.   

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.