a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Zjazdy

UWAGA! Daty zjazdów mogą ulec zmianie z powodów organizacyjnych.

Informacja dla słuchaczy I roku Studiów Podyplomowych:

Wszystkie szczegółowe informacje zostaną przesłane na adresy e-mail.

Proponowane daty zjazdów w roku akademickim 2020/2021:

Semestr zimowy:

07-08.11.2020 zdalnie

14-15.11.2020 zdalnie

21-22.11.2020 zdalnie

05-06.12.2020 zdalnie

19-20.12.2020 zdalnie

09-10.01.2021 zdalnie

16.01.2021 zdalnie

23-24.01.2021 zdalnie

06-07.02.2021 zdalnie

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.