a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Opis kierunku


Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego

Dwusemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego, a także nauczania języka polskiego dzieci wracających do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku, oraz uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców.

 

 

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.