a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego powinni mieć wyższe wykształcenie filologiczne lub inne humanistyczne oraz złożyć w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przyjęcie na studia (wydrukować z systemu INTERNETOWEGO REJESTRU KANDYDATÓW, w skrócie IRK)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy (wydrukowane z systemu IRK-a)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich)
  • kwestionariusz osobowy
  • zaświadczenie potwierdzające znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu B1 (może to być kserokopia strony z indeksu poświadczająca zaliczenie egzaminu z języka obcego)
  • zaświadczenie z poradni logopedycznej stwierdzające brak wad wymowy 

Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć podyplomowe studia muszą przedstawić certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie co najmniej C1.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.