a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego powinni mieć wyższe wykształcenie filologiczne lub inne humanistyczne oraz złożyć w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przyjęcie na studia (wydrukować z systemu INTERNETOWEGO REJESTRU KANDYDATÓW, w skrócie IRK)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy (wydrukowane z systemu IRKA)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich)
 • kwestionariusz osobowy
 • zobowiązanie do regularnego opłacania studiów
 • dwa zdjęcia 3,5x4,5
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu B1 (może to być kserokopia strony z indeksu poświadczająca zaliczenie egzaminu z języka obcego)
 • zaświadczenie o uprawnieniach nauczycielskich - o ile ktoś takie zaświadczenie posiada (nie jest ono bezwzględnie wymagane, ale może być przydatne w trakcie ubiegania się o przyjęcie do pracy w szkole językowej)
 • zaświadczenie z poradni logopedycznej stwierdzające brak wad wymowy.

Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć podyplomowe studia muszą przedstawić certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie C2.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.