a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Test biegłości dla kandydatów na studia w języku polskim na UWr

Informacje o teście

Test biegłości przeznaczony jest dla cudzoziemców planujących studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim. Poświadcza znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

Tryb testu: stacjonarny

Czas trwania testu: 120 minut – część pisemna, 20 minut – część ustna

Poziom: B1/B2

O teście: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/s/15/274

Termin:

1) 24.06.2024 r., godz. 10.00
2) 04.07.2024 r., godz. 10.00
3) 12.09.2024 r., godz. 10.00

Cena: 400 PLN (opłata za przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie testu)

Rachunek bankowy:

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres banku: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
Numer rachunku: 20 1090 2503 0000 0001 3225 0563
W przypadku dokonywania wpłaty za test poza granicami Polski należy podać:
- SWIFT CODE: WBKPPLPP
- IBAN: PL 20 1090 2503 0000 0001 3225 0563
Właściciel rachunku: Uniwersytet Wrocławski
Adres właściciela rachunku: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - Opłata za test biegłości językowej

  • Na rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego powinna wpłynąć cała kwota opłaty za test (po uwzględnieniu opłat bankowych).
  • Po dokonaniu opłaty należy przesłać dowód przelewu za test na adres e-mailowy Szkoły: sjpkc@uwr.edu.pl lub okazać go przy zgłoszeniu się na test.
  • Na test proszę zgłaszać się z ważnym dokumentem tożsamości.

Zapisz się:
Osoby, zgłaszające się na test, proszone są o podanie poniższych informacji i przesłanie ich na adres e-mailowy Szkoły (sjpkc@uwr.edu.pl):
1. Wybranie i podanie terminu
2. Podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru paszportu i obywatelstwa
3. Wniesienie opłaty
Uwaga: Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców może wystawić zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba zgłosiła się na test dla kandydatów na studia. W zaświadczeniu będzie podana data i godzina odbywania się testu.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.