a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Podstawowe informacje

Dyrektor Szkoły:
dr hab. Anna Żurek

Językoznawczyni, glottodydaktyczka, logopedka i egzaminatorka języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu glottodydaktyki polonistycznej i porównawczej, teorii akwizycji języka, etykiety językowej, komunikacji międzykulturowej oraz bilingwizmu i wielojęzyczności. Autorka monografii naukowych i artykułów na temat grzeczności językowej, ukrytego programu nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych, strategii komunikacyjnych osób dwujęzycznych, edukacji dzieci uchodźczych oraz wielojęzyczności. Współautorka e-podręcznika do języka polskiego, podręcznika dla niemieckich gimnazjalistów ABC Polnisch i zbioru ćwiczeń on-line dla użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego pt. Na końcu języka.

 
Zastępca Dyrektora Szkoły:
mgr Marta Gołębiowska

Polonistka i glottodydaktyczka. Egzaminatorka języka polskiego jako obcego uprawniona do sprawowania funkcji przewodniczącej komisji egzaminacyjnych w Polsce i za granicą. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są metodyka nauczania języka polskiego osób z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim oraz problemy interferencji językowych i kulturowych w kształceniu językowym. Autorka artykułów dotyczących edukacji językowej cudzoziemców oraz państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Współautorka zestawu zadań egzaminacyjnych dla osób przygotowujących się do egzaminu państowego na poziomie B1 pt. Testy na 4 pory roku.

– Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego działa od 1974 roku, a więc ma już blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Na naszych kursach i lektoratach języka polskiego dla międzynarodowych studentów studiujących po angielsku gościmy rocznie około 800 osób z całego świata.

 Prowadzimy kursy semestralne, dwutygodniowe kursy dla studentów z programu Erasmus i innych programów wymiany międzynarodowej, intensywny kurs letni, kursy przygotowujące do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego oraz intensywne kursy roczne dla osób zamierzających podjąć studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzimy również kursy na zlecenie różnych instytucji, np. kursy dla studentów z Mainzer Polonicum (Moguncja, Niemcy), kursy dla Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (Saksonia, Niemcy), kursy dla uchodźców wojennych z Ukrainy realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Bydynek Wydziału Filologicznego UWr - siedziba Szkoły


– Lektorzy naszej Szkoły to absolwenci polonistyki ze specjalnością Nauczanie języka polskiego jako obcego lub studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego oraz pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UWr. Swoje ogromne doświadczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego lektorzy zdobywali podczas stażów lektorskich na uczelniach europejskich realizowanych w ramach programu Erasmus Placement, jako stypendyści Fulbrighta oraz jako lektorzy wysyłani przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na polonistyki zagraniczne. Lektorzy pracujący w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr są bardzo dobrze przygotowani do nauczania w grupach wielokulturowych i wielonarodowych, co wymaga zarówno doskonałych kompetencji merytorycznych, jak i dobrych umiejętności i doświadczenia pedagogicznego. Takie doświadczenia lektorzy zdobywali m.in. podczas prowadzenia kursów dla imigrantów, np. "Integracja Poprzez Nauczanie Języka INTI". Był on organizowany w ramach projektu UE mającego na celu przygotowanie modelu kursu językowego dla imigrantów powszechnego w całej Europie. Wykłady towarzyszące wszystkim naszym kursom są prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekspertów w danych dziedzinach spoza UWr.

– Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców stwarza swoim studentom/uczestnikom kursów możliwość odbycia praktyk zawodowych w różnych instytucjach kulturalnych i społecznych na terenie Wrocławia. Poprzez praktyki nasi studenci/uczestnicy kursów mają dodatkową możliwość sprawdzenia swojej znajomości języka polskiego w naturalnych warunkach i zyskania nowych doświadczeń poprzez obserwację działań podejmowanych przez różne instytucje ważne zarówno dla Wrocławia, jak i całego kraju.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.