a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Egzamin państwowy

Egzamin certyfikatowy 6-7 II 2022 (poziom B1, osoby dorosłe)

 

Szanowni Państwo, 

podajemy informacje o egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego w dniach 6-7 II 2022. Uwaga! Egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch miejscach.

    1)    Miejsce egzaminu dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery A - N:

Instytut Filologii Polskiej UWr, pl. Nankiera 15 b (budynek naprzeciwko Hali Targowej). 

- 6 II 2022 godz. 8.45 – zbiórka uczestników, po której rozpocznie się egzamin pisemny. Numery sal, w których odbędzie się egzamin pisemny, podamy w późniejszym terminie. Przewidziane zakończenie egzaminu pisemnego –  ok. godz.13.30.

- 7 II 2022 godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ustny. 

2) Miejsce egzaminu dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery O - Z:

Katedra Judaistyki UWr, ul. św. Jadwigi 3/4

- 6 II  2022 godz. 8.30 - zbiórka  uczestników, po której rozpocznie się egzamin pisemny. Przewidziane zakończenie egzaminu pisemnego –  ok. godz.13.00.

- 7 II 2022 godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ustny. 

O szczegółowych warunkach udziału w egzaminie poinformujemy drogą mailową. 

Równocześnie przypominamy, że ze względu na sytuację epidemiczną i związane z tym obostrzenia, egzamin może zostać w każdej chwili odwołany!