a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Egzamin państwowy

Szanowni Państwo,

przypominamy, że państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-20 V 2018.

Miejsce egzaminu:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,  50-140 Wrocław,

pl. Nankiera 15 b (budynek naprzeciwko Hali Targowej).

Egzamin składa się z dwóch części (pisemnej i ustnej):

  1. 19 V 2018 o godz. 9.00 w sali 125 (im. T. Mikulskiego, I piętro) odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne, po którym o godz.10.00 rozpocznie się egzamin pisemny. Przewidziane zakończenie egzaminu pisemnego – poziom B1 ok. 14.30, poziomy B2 i C1 ok. 15.30.
  2. 20 V 2018 o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ustny. 

Warunkiem udziału w egzaminie jest okazanie ważnego paszportu (lub dowodu osobistego w przypadku obywateli RP). Tożsamość zdających będzie wielokrotnie sprawdzana.

W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Należy oddać ww. urządzenia do depozytu po spotkaniu informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne. 

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące egzaminu wysyłamy do Państwa na podane adresy mailowe. Proszę sprawdzać swoje internetowe konta pocztowe!

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w lipcu 2018 r. NIE ORGANIZUJEMY w naszym ośrodku egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.
 Szanowni Państwo!   Informujemy, że rejestracja kandydatów na egzamin z języka polskiego jako obcego w dniach 19-20 V 2018 została ZAKOŃCZONA (z powodu wyczerpania miejsc).                                                                       
 Uwaga! Przypominamy osobom, które zapisały się na egzamin certyfikatowy w maju 2018 (przez formularz zgłoszeniowy), aby pamiętały, że w ciągu trzech dni od zapisania się należy zapłacić za egzamin (według stawek obowiązujących w marcu - informacje w zakładce: opłata za egzamin).                       

Odbiór certyfikatów - egzamin w listopadzie 2017

Informujemy, że otrzymaliśmy już Państwa certyfikaty znajomości języka polskiego jako obcego (egzamin 18-19 listopada 2017) – poziom B1 i B2.

Zapraszamy po ich odbiór do Instytutu Filologii Polskiej UWr (Wrocław, pl. Nankiera 15b, sala 115, I piętro) w następujących terminach:

7.02.2018 (środa) godz.14.00-16.00

8.02.2018 (czwartek) godz.12.00–16.00

9.02.2018 (piątek) godz.13.00-16.00

13.02.2018 (wtorek) godz.9.00-14.00

Osobom, które nie mogą odebrać certyfikatów w podanym czasie, prześlemy dokumenty pocztą w późniejszym terminie.

Uwaga ! Dzisiaj, tj. 9 lutego 2018, otrzymaliśmy certyfikaty z poziomu B2. Zapraszamy po ich odbiór.


PAŃSTWOWE EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM
I SESJA EGZAMINACYJNA W 2018 ROKU

Informujemy, że w dniach 19 - 20 V 2018 r. w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Rejestracja kandydatów (przez formularz zgłoszeniowy) jest możliwa od 1 lutego do 28 marca 2018 (lub do wyczerpania miejsc). Opłaty za egzamin należy dokonać w terminie do 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach: Informacje, O egzaminie, Formularz zgłoszeniowy oraz Opłata za egzamin.

W razie pytań prosimy o kontakt: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl
Uwaga!  Wyniki egzaminu z 18-19 listopada 2017 r.
Szanowni Państwo, 20 grudnia 2017 wysłaliśmy Państwu drogą mailową i pocztą tradycyjną informacje o wynikach egzaminu certyfikatowego, który odbył się w listopadzie 2017 r.

Osoby, które zdały egzamin (wynik pozytywny),  prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 84,11 PLN za certyfikat w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 (proszę nie zaokrąglać wpłacanej sumy).

W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko, słowo certyfikat, poziom oraz rok (np. Jan Nowak, certyfikat B1, 2017).
Nr konta do wpłaty za certyfikat (w PLN): 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175    
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK IV o/Wrocław
Adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

O sposobie przekazania certyfikatów poinformujemy wszystkich zainteresowanych pod koniec stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się we Wrocławiu w dniach 18-19 XI 2017. 

Miejsce egzaminu:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,  50-140 Wrocław,

pl. Nankiera 15 b (budynek naprzeciwko Hali Targowej). 

Egzamin składa się z dwóch części (pisemnej i ustnej):

1.     18 XI 2017 o godz. 9.00 w sali 125 (im. T. Mikulskiego, I piętro) odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne, po którym o godz.10.00 rozpocznie się egzamin pisemny. Przewidziane zakończenie egzaminu pisemnego – poziom B1 ok. godz.14.30, poziomy B2 i C1 ok. godz. 15.30.

2.     19 XI 2017 o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ustny.

Warunkiem udziału w egzaminie jest okazanie ważnego paszportu (lub dowodu osobistego w przypadku obywateli RP). Tożsamość zdających będzie wielokrotnie sprawdzana.

W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Należy oddać ww. urządzenia do depozytu po spotkaniu informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące egzaminu wysyłamy do Państwa na podane adresy mailowe. Proszę sprawdzać swoje internetowe konta pocztowe!
Uwaga ! SESJA EGZAMINACYJNA W LISTOPADZIE 2017
Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 XI 2017 r. w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Rejestracja kandydatów (przez formularz zgłoszeniowy) jest możliwa od 6 IX do 10 X 2017 (lub do wyczerpania miejsc). Opłaty za egzamin należy dokonać do 10 X 2017.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach: Informacje, O egzaminie, Formularz zgłoszeniowy oraz Opłata za egzamin.

W razie pytań prosimy o kontakt: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl
Szanowni Państwo!
Informujemy, że otrzymaliśmy już Państwa certyfikaty znajomości języka polskiego jako obcego (egzamin 1-2 kwietnia 2017).
Zapraszamy po ich odbiór do Instytutu Filologii Polskiej UWr (Wrocław, pl. Nankiera 15b, sala 115) w następujących terminach:
26.06.2017 (poniedziałek) godz.14.00-17.00
27.06.2017 (wtorek) godz.10.00–15.00
28.06.2017 (środa) godz.14.00-17.00
29.06.2017 (czwartek) godz.14.00-15.00
Osobom, które nie mogą odebrać certyfikatów w podanym czasie, prześlemy dokumenty pocztą w późniejszym terminie.
Szanowni Państwo,
w związku z wieloma pytaniami informujemy, że wciąż czekamy na Państwa certyfikaty (egzamin 1-2 kwietnia 2017). Gdy tylko je otrzymamy, powiadomimy Państwa o terminie i możliwości ich odbioru (lub prześlemy je Państwu  pocztą na wskazany wcześniej adres).


Szanowni Państwo,
przypominamy, że państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się
we Wrocławiu w dniach 1-2 IV 2017.

Miejsce egzaminu:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,  50-140 Wrocław,
pl. Nankiera 15 b (budynek naprzeciwko Hali Targowej).

Egzamin składa się z dwóch części (pisemnej i ustnej):
1.    1 IV 2017 o godz. 9.00 w sali 125 (im. T. Mikulskiego, I piętro) odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne, po którym o godz.10.00 rozpocznie się egzamin pisemny. Przewidziane zakończenie egzaminu pisemnego – poziom B1 ok. 14.30, poziomy B2 i C1 ok. 15.30.
2.    2 IV 2017 o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ustny.

Warunkiem udziału w egzaminie jest okazanie ważnego paszportu (lub dowodu osobistego w przypadku obywateli RP).
W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Należy oddać ww. urządzenia do depozytu po spotkaniu informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące egzaminu w kwietniu wysyłamy do Państwa na podane adresy mailowe. Proszę sprawdzać swoje internetowe konta pocztowe (spam)!

Informacja dla osób, które dokonały już opłaty za państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (egzamin 1-2 kwietnia 2017)

Szanowni Państwo,
dziękujemy za dokonanie opłaty za egzamin państwowy, który odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2017 na Uniwersytecie Wrocławskim. Zgodnie z procedurą, przekażemy teraz Państwa zgłoszenia Państwowej Komisji ds. Poświadczania  Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie. Proszę czekać na dalsze informacje w sprawie miejsca i czasu rozpoczęcia egzaminu, które prześlemy Państwu na początku marca 2017.

PAŃSTWOWE EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

I SESJA EGZAMINACYJNA W 2017 ROKU

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-2 IV 2017 r. w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Szczegółowe informacje o egzaminach znajdują się w zakładkach: Informacje, O egzaminie, Formularz zgłoszeniowy oraz Opłata za egzamin.

W razie pytań prosimy o kontakt: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl