a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Informacje

Rejestracja na egzamin w marcu 2020 zakończona

Jak zapisać się na egzamin certyfikatowy w marcu 2020 ?

W Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się w dniach 7-8 III 2020  państwowe egzaminy certyfikatowe na poziomach  B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 • Kto może zdawać egzamin?

Osoba dorosła (ukończone 18 lat w dniu egzaminu) będąca obcokrajowcem lub obywatelem polskim zamieszkałym na stałe za granicą.

 • Jak i kiedy dokonać rejestracji na egzamin?

Aby zostać zarejestrowanym, należy
* w dniach 13 I - 15 I 2019 wypełnić formularz zgłoszeniowy online (uwaga! formularz jest aktywny tylko do wyczerpania miejsc)
oraz
* w ciągu 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego dokonać opłaty za egzamin.

W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko kandydata, słowo egzamin, poziom oraz data egzaminu (np. Jan Nowak, egzamin B1, 7-8.03.2020). Szczegółowe informacje w zakładce Opłata za egzamin.

Osoby, które zarejestrują się przez formularz zgłoszeniowy i dokonają opłaty za egzamin, otrzymają w ciągu 7 dni roboczych (od terminu wpłaty) drogą mailową informację o przyjęciu na listę uczestników egzaminu.

Zasady obowiązujące przy rejestracji:

 • Proszę najpierw zarejestrować się przez formularz (online), a dopiero potem płacić za egzamin. Warunkiem zapisu na egzamin jest rejestracja przez formularz zgłoszeniowy i dokonanie opłaty.
 • Osoby, które w ciągu 3 dni od daty rejestracji nie zapłacą za egzamin, zostaną automatycznie usunięte z listy.
 • Nie wolno zapisywać się na egzamin po kilka razy - formularz wypełniamy tylko jeden raz!
 • W formularzu należy podać wszystkie wymagane dane, które będą widoczne w dniu rejestracji (przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia). Podanie nieprawdziwych danych spowoduje usunięcie z listy.
 • Podanie błędnych danych osobowych skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów przy wystawianiu certyfikatu.
 • Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest pojawiający się w formularzu (online) komunikat, że rejestracja została zakończona pomyślnie (należy wypełnić 5 kart formularza do pojawienia się komunikatu, że rejestracja została zakończona pomyślnie). Dopiero wtedy po zakończonej pomyślnie rejestracji można w ciągu 3 dni dokonać opłaty za egzamin. Nie wysyłamy potwierdzeń w innej formie.
 • Osoby, które zapłacą za egzamin bez wypełniania formularza zgłoszeniowego, ze względu na niespełnienie warunków zapisu otrzymają ZWROT opłaty na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
 • Kandydaci na egzamin dla osób o specjalnych potrzebach powinni zaraz po zarejestrowaniu się na egzamin  (przed dokonaniem opłaty) zgłosić się do ośrodka z pytaniem o możliwość zdawania egzaminu na specjalnych warunkach. Ośrodek dysponuje ograniczoną liczbą miejsc na egzamin przeprowadzany w ten sposób!

W razie pytań możliwy kontakt mailowy:

egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.