a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

B

Burzyńska Anna. Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
Autorka wykazuje, że interesujące etnolingwistów, kulturoznawców, filozofów i antropologów zagadnienie relacji język a kultura jest również jednym z istotnych problemów procesu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, a dokładniej - że nie jest możliwe pełne opanowanie języka polskiego jako obcego bez uwzględnienia elementów kultury w tym języku wyrażanej.

D

Dąbrowska Anna (redaktor). Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym pod red. Anny Dąbrowskiej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004.
Książka jest zbiorem materiałów po konferencji naukowej Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego, która odbyła się we wrześniu 2002 r. we Wrocławiu. Poszczególne części książki to: Zagadnienia ogólne, Metodyka, Gramatyka, Leksyka, Literatura, Kultura i Testowanie sprawności.
Dąbrowska Anna, Burzyńska-Kamieniecka Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata. Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT, Wrocław 2005.
Adresatem tego zbioru testów są przede wszystkim cudzoziemcy, mający w przyszłości zamiar zdawać egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego. Punktem odniesienia dla zawartych tu zadań są standardy wymagań egzaminacyjnych oraz opisy kompetencji językowej na poszczególne poziomy (patrz: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/). Osoby przygotowujące się do egzaminu państwowego znajdą w tej publikacji typowe przykłady zadań testujących wszystkie sprawności, a ponadto informacje, które przybliżą im jedno z największych i najpiękniejszych miast w Polsce.
Dąbrowska Anna, Łobodzińska Romana. Polski dla cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998
Książka ta została opracowana z myślą o kursie języka polskiego dla początkujących, prowadzonym w ramach Letniej Szkoły Języka polskiego i Kultury dla Cudzoziemców.
Dąbrowska Anna. Język polski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998
Używanie języka w mowie i w piśmie jest dla nas oczywistością. Jest on "przezroczysty" i niezbędny jak powietrze. Zauważamy go wtedy, gdy zdumiewa nas jakiś wyraz, brak nam właściwego sformułowania czy nie wiemy, jak coś napisać.
Dobesz Urszula. Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
Przedstawiony wybór tekstów i ćwiczeń służyć może jako przygotowanie językowe do lektury tekstów popularno-naukowych poświęconych kulturze i historii. Zamieszczone ćwiczenia mogą być również wykorzystywane jako materiały przygotowujące do egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego.

L

Lewiński Piotr. Grammatica teorico pratica della lingua polacca, wyd. IUO, Napoli 2004
Podręcznik przeznaczony do nauczania gramatyki funkcjonalnej. Składa się z trzech części. Część dla początkujących wprowadza podstawowe problemy gramatyczne (fonetyka, przypadki, czasy, liczebniki, zaimki, podstawowe przyimki etc.) konieczne dla zrozumienia struktury języka i umożliwienia budowania poprawnych prostych wypowiedzi.
Lewiński Piotr. Oto polska mowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001
Jest to podręcznik komplementarny, przeznaczony dla cudzoziemców średnio zaawansowanych, którym nieobce są już podstawy polskiego systemu gramatycznego.

P

Pasieka Małgorzata, Klingborn Susanne. Polsko-niemiecki tandem językowy. Wskazówki i zadania dla początkujących, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT, Wrocław 2005.
Obie części książki - teoretyczna i zadaniowa - zostały opracowane w dwóch wersjach językowych, tj. polskiej i niemieckiej. Zadania adresowane są przede wszystkim do studenttów początkujących, chociaż w sposób bardziej twórczy mogą do nich podejść także osoby zaawansowane językowo. Tematy zadań mieszczą się zasadniczo w polach tematycznych charakterystycznych dla tego poziomu nauczania.
Pasieka Małgorzata, Krajewski Grzegorz, Klingborn Susanne. Tandem językowy. Teoria i praktyka na przykładzie polsko-niemiecki., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Książka składa się z dwóch części: teoretycznej - z omówieniem historii i najważniejszych założeń teoretycznych tandemu językowego - oraz praktycznej, tj. zbiorem zadań tandemowych dla grup polsko-niemieckich. Jest to pierwsza książka zajmująca się problematyką tandemu językowego w Polsce.
Pasieka Małgorzata. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Wrocław 2001.
Jest to zbiór ćwiczeń gramatycznych przeznaczonych przede wszystkim dla studentów rozpoczynających naukę języka polskiego. Dobór problemów gramatycznych i słownictwa oparty jest zarówno na programie krakowskim pod red. Wł. Miodunki, jak i na najczęściej używanych podręcznikach na tym poziomie JPJO. W przygotowanym zbiorze większość stanowią ćwiczenia strukturalne lub wyboru, co pozwala zweryfikować zarówno sprawność produktywną, jak i receptywną w zakresie znajomości gramatyki.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.