SEMESTRALNY KURS JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 2016/2017
rozpoczęły się zapisy na semestr letni  
22.02.2017-14.06.2017

LETNI KURS JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 3.07.2017-28.07.2017 
Zapisy na letni kurs rozpoczęte

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY 2017/2018

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018  rozpocznie się w styczniu 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami w sekcji Roczny Kurs Przygotowawczy.

Zachęcamy też do zapoznania się z galerią zdjęć, które pokazują różne aktywności dydaktyczne i kulturowe podczas Rocznego Kursu.

PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE STUDIA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Rekrutacja  na rok akdemicki 2017/2018 rozpocznie się w marcu 2017r.

Prosimy o rejestrację w elektornicznym systemie  rekrutacyjnym na stronie  www.irka.uni.wroc.pl  oraz  powiadomienie sekretariatu Szkoły o chęci przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w określonym terminie. 
Daty rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane w marcu 2017 r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, pl. Nankiera 15b, pokój nr 6. 

FULL-TIME STUDIES PROGRAM MA/BA

Studenci z programu Full-time studies MA/BA Programme proszeni są o regularne przychodzenie na zajęcia w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17 - zgodnie z listami wywieszonymi na stronach internetowych oraz na tablicach przy sekretariacie Szkoły. (www.sjpik.uni.wroc.pl, zakładka: Full-time studies MA/BA Programme).

Kurs języka i kultury polskiej  na zlecenie Fundacji "Ukraina". - projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

Minione wydarzenia:

04.07.2016-30.07.2016 - Intensywny letni kurs języka i kultury polskiej. Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

04.07.2016-12.07.2016 - Kurs języka polskiego dla młodziezy z Petersburga - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnosląskiego.

01.04.2016-28.07.2016 - II część kursu języka i kultury polskiej dla  uczestników projektu "Pokaż swój język! Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku" - na zlecenie Fundacji "Ukraina". Projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

23.02.2016-13.06.2016 - Semestralny kurs języka polskiego.

16.11.2016-20.03.2016 - I część kursu języka i kultury polskiej dla  uczestników projektu "Pokaż swój język! Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku" - na zlecenie Fundacji "Ukraina". Projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

22.02.2016-11.03.2016 - Intensywny kurs języka i kultury polskiej dla studentów z Mainzer Polonicum. Kurs zlecony i finansowany przez Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji.

02.02.2016-15.02.2016Kurs orientacyjny z języka polskiego jako obcego dla studentów Exchange Program.

30.09.2015-01.02.2016 - Semestralny Kurs języka i kultury polskiej.

28.09.2015-30.09.2015 - Warsztaty z języka polskiego dla kandydatów na studia w języku polskim.

25.09.2015 - Test biegłości językowej dla kandydatwó na studia w języku polskim.

14.09.2015-25.09.2015 - Kurs orientacyjny z języka polskiego jako obcego dla studentów Exchange Program.

06.07.2015-31.07.2015 - 41. Letni kurs języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.

30.07.2015-07.07.2015 - Letni kurs dla młodziezy z Petersburga na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

25.03.2015-08.06.2015 - Semestralny kurs języka i kultury polskiej.

02.02.2015-13.02.2015Kurs orientacyjny dla studentów z wymian międzynarodowych.

29.09.2014-28.01.2015 - Semestralny kurs języka i kultury polskiej.

15.09.2014-26.09.2014 - Kurs orientacyjny dla studentów z wymian międzynarodowych.

04.08.2014-29.08.2014 - Intensywny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej.

30.06.2014-11.07.2014 - Kurs dla młodzieży z Petersburga na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5.06.2014 - Jubileusz 40-lecia Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Transport z dworca kolejowego i lotniska do akademika
Public transport from Railway station and airport to the dormitory
Transport von dem Hauptbanhof und Flughafen zu dem Studentenheim

 

 

   

Siedziba Szkoły - pl. Nankiera 15, pokój nr 6 (parter)