ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZYRekrutacja na rok akademicki 2016/2017 trwa do 10.09.2016.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami w sekcji Roczny Kurs Przygotowawczy. Zachęcamy też do zapoznania się z galerią zdjęć, które pokazują różne aktywności dydaktyczne i kulturowe podczas Rocznego Kursu.

PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE STUDIA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Trwa rekrutacja  XI rocznika na rok akademicki  2016/2017.

Dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na 20 IX 2016 (wtorek) na godz. 14.00, 29 IX 2016 (czwartek) na godz. 16.00 oraz 4 X 2016 (wtorek) od godz. 14.00.

Prosimy o rejestrację w systemie  rekrutacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego na stronie  www.irka.uni.wroc.pl  od 1 kwietnia 2016 i skontaktowanie się z Sekretariatem Szkoły w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane naszymi studiami prosimy o kontakt telefoniczny 71-3752570 lub mailowy sjpkc@uwr.edu.pl

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, pl. Nankiera 15b, pokój nr 6. 

SEMESTRALNY KURS JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 3.10.2016-1.02.2017 - nabór zamknięty

 

FULL-TIME STUDIES PROGRAM MA/BA

Studenci z programu Full-time studies MA/BA Programme proszeni są o regularne przychodzenie na zajęcia w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17 - zgodnie z listami wywieszonymi na stronach internetowych oraz na tablicach przy sekretariacie Szkoły. (www.sjpik.uni.wroc.pl, zakładka: Full-time studies MA/BA Programme).

Kurs języka i kultury polskiej  na zlecenie Fundacji "Ukraina". - projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

 

Minione wydarzenia:

04.07.2016-30.07.2016 - Intensywny letni kurs języka i kultury polskiej.

04.07.2016-12.07.2016 - Kurs języka polskiego dla młodziezy z Petersburga - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnosląskiego.

01.04.2016-28.07.2016 - II część kursu języka i kultury polskiej dla  uczestników projektu "Pokaż swój język! Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku" - na zlecenie Fundacji "Ukraina". Projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

23.02.2016-13.06.2016 - Semestralny kurs języka polskiego.

16.11.2016-20.03.2016 - I część kursu języka i kultury polskiej dla  uczestników projektu "Pokaż swój język! Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku" - na zlecenie Fundacji "Ukraina". Projekt współfinanfinansowany z środków  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

22.02.2016-11.03.2016 - Intensywny kurs języka i kultury polskiej dla studentów z Mainzer Polonicum. Kurs zlecony i finansowany przez Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji.

02.02.2016-15.02.2016Kurs orientacyjny z języka polskiego jako obcego dla studentów Exchange Program.

30.09.2015-01.02.2016 - Semestralny Kurs języka i kultury polskiej.

28.09.2015-30.09.2015 - Warsztaty z języka polskiego dla kandydatów na studia w języku polskim.

25.09.2015 - Test biegłości językowej dla kandydatwó na studia w języku polskim.

14.09.2015-25.09.2015 - Kurs orientacyjny z języka polskiego jako obcego dla studentów Exchange Program.

06.07.2015-31.07.2015 - 41. Letni kurs języka i kultury polskiej dla cudzoziemców.

30.07.2015-07.07.2015 - Letni kurs dla młodziezy z Petersburga na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

25.03.2015-08.06.2015 - Semestralny kurs języka i kultury polskiej.

02.02.2015-13.02.2015Kurs orientacyjny dla studentów z wymian międzynarodowych.

29.09.2014-28.01.2015 - Semestralny kurs języka i kultury polskiej.

15.09.2014-26.09.2014 - Kurs orientacyjny dla studentów z wymian międzynarodowych.

04.08.2014-29.08.2014 - Intensywny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej.

30.06.2014-11.07.2014 - Kurs dla młodzieży z Petersburga na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5.06.2014 - Jubileusz 40-lecia Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Transport z dworca kolejowego i lotniska do akademika
Public transport from Railway station and airport to the dormitory
Transport von dem Hauptbanhof und Flughafen zu dem Studentenheim

 

 

   

Siedziba Szkoły - pl. Nankiera 15, pokój nr 6 (parter)