a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Державний іспит

Uwaga: Szanowni Państwo!   Informujemy, że rejestracja kandydatów na egzamin z języka polskiego jako obcego w dniach 18-19 XI 2017 została ZAKOŃCZONA (z powodu wyczerpania miejsc).

Uwaga ! OSTATNIA SESJA EGZAMINACYJNA W 2017 ROKU
Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 XI 2017 r. w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Szczegółowe informacje o egzaminach oraz o sposobie rejestracji uczestników zostaną podane na początku września 2017.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że otrzymaliśmy już Państwa certyfikaty znajomości języka polskiego jako obcego (egzamin 1-2 kwietnia 2017).
Zapraszamy po ich odbiór do Instytutu Filologii Polskiej UWr (Wrocław, pl. Nankiera 15b, sala 108) w następujących terminach:
26.06.2017 (poniedziałek) godz.14.00-17.00
27.06.2017 (wtorek) godz.10.00–15.00
28.06.2017 (środa) godz.14.00-17.00
29.06.2017 (czwartek) godz.14.00-15.00
Osobom, które nie mogą odebrać certyfikatów w podanym czasie, prześlemy dokumenty pocztą w późniejszym terminie

Szanowni Państwo,
w związku z wieloma pytaniami informujemy, że wciąż czekamy na Państwa certyfikaty (egzamin 1-2 kwietnia 2017). Gdy tylko je otrzymamy, powiadomimy Państwa o terminie i możliwości ich odbioru w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr (lub prześlemy je Państwu  pocztą na wskazany wcześniej adres).

Szanowni Państwo,
10 maja 2017 wysłaliśmy Państwu drogą mailową i pocztą tradycyjną informacje o wynikach egzaminu certyfikatowego, który odbył się 1-2 kwietnia 2017 r. Proszę odesłać do nas potwierdzenia odbioru dołączone do  listów.


Osoby, które zdały egzamin (wynik pozytywny),  prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 84,34  PLN za certyfikat w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2017 (proszę nie zaokrąglać wpłacanej sumy).


W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko, słowo certyfikat, poziom oraz rok (np. Jan Nowak, certyfikat B1, 2017).
Nr konta do wpłaty za certyfikat (w PLN): 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175    
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK IV o/Wrocław
Adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

O sposobie przekazania certyfikatów poinformujemy wszystkich zainteresowanych na początku czerwca 2017.

W razie pytań prosimy o kontakt: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl

Szanowni Państwo,
przypominamy, że państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się
we Wrocławiu w dniach 1-2 IV 2017.

Miejsce egzaminu:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,  50-140 Wrocław,
pl. Nankiera 15 b (budynek naprzeciwko Hali Targowej).

Egzamin składa się z dwóch części (pisemnej i ustnej):
1.    1 IV 2017 o godz. 9.00 w sali 125 (im. T. Mikulskiego, I piętro) odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne, po którym o godz.10.00 rozpocznie się egzamin pisemny. Przewidziane zakończenie egzaminu pisemnego – poziom B1 ok. 14.30, poziomy B2 i C1 ok. 15.30.
2.    2 IV 2017 o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ustny.

Warunkiem udziału w egzaminie jest okazanie ważnego paszportu (lub dowodu osobistego w przypadku obywateli RP).
W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Należy oddać ww. urządzenia do depozytu po spotkaniu informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące egzaminu w kwietniu wysyłamy do Państwa na podane adresy mailowe. Proszę sprawdzać swoje internetowe konta pocztowe (spam)!

Informacja dla osób, które dokonały już opłaty za państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (egzamin 1-2 kwietnia 2017)

Szanowni Państwo,
dziękujemy za dokonanie opłaty za egzamin państwowy, który odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2017 na Uniwersytecie Wrocławskim. Zgodnie z procedurą, przekażemy teraz Państwa zgłoszenia Państwowej Komisji ds. Poświadczania  Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w Warszawie. Proszę czekać na dalsze informacje w sprawie miejsca i czasu rozpoczęcia egzaminu, które prześlemy Państwu na początku marca 2017.

PAŃSTWOWE EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

I SESJA EGZAMINACYJNA W 2017 ROKU

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1-2 IV 2017 r. w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Szczegółowe informacje o egzaminach znajdują się w zakładkach: Informacje, O egzaminie, Formularz zgłoszeniowy oraz Opłata za egzamin.

W razie pytań prosimy o kontakt: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.