a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska
Kursy
strong>1. Trwa nabór na kursy, lektoraty i Studia Podyplomowe w roku akademickim 2019/20.

a. 2 - tygodniowy kurs ( tylko i wyłącznie dla międzynarodowych studentów z różnych programów wymiany międzynarodowej) http://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/11

b. semestralny kurs języka polskiego http://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/8

c. Roczny Kurs Przygotowawczy dla kandydatów na studia w języku polskim http://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10

d. lektorat języka polskiego dla studentów I roku z programu Full - degree studies in English Bchelor and Master programmes  http://sjpik.uni.wroc.pl/pl/s/5

e. Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego http://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/s/1

Full-time studies
Ważne informacje dla studentów z programu Full-time studies
Rok akademicki 2018/19
Rozpoczęcie
02.10.2019 - początek semestralnego kursu języka polskiego.
1. godzina 17.00 - pierwsza lekcja języka dla grup elementarnych, listy tych osób będą wywieszone w gablotach przy sekretariacie Szkoły (pl. Nankiera 15b, budynek Wydziału Filologicznego)
2.Test Kwalifikacyjny - godz. 17.00
a. osoby, które na kartach zgłoszeniowych zaznaczyły poziom: słaby (A1) dobry (A2/B1) bardzo dobry(B2/C1) proszone są o zgłoszenie się na test kwalifikacyjny.
b. Test odbędzie się w sali 125 (I piętro, pl. Nankiera 15b)
c. Uwaga : Zaświadczenie o przyjęfciu na kurs i wpisanie na listę uczestników semestralnego kursu następuje po otrzymaniu karty zgłoszeniowej i potwierdzenia opłaty za kurs.
Rozpoczęcie
Rekrutacja na 45. Letni kurs języka i kultury polskiej jest zakończona. Zapraszamy na kursy rozpoczynające się od października 2019 roku.

1.    Uprzejmie informujemy, że uroczyste otwarcie 45. Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury odbędzie się w dniu 1 lipca o godzinie 9:45 w Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, parter)   

Kurs Dokształcający dla nauczycieli
Uprzejmie informujemy, że w tym roku (2018) nie odbędzie się KURS DOKSZTAŁACAJĄCY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
45. Intensywny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej
1.07 - 26.07.2019

UWAGA STYPENDYŚCI NAWA ! Terminy kursu : 01.07. - 30.07.2019

Informacje dla wszystkich uczestników kursu...

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
Ostateczny termin składania dokumentów:
a.       do 25.09.2019 dla osób z Unii Europejskiej oraz niepotrzebujących wizy
b.       do 15.07.2019 dla osób spoza Unii Europejskiej i potrzebujących wizy

Prosimy o przysłanie kompletu dokumentów.