a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska
Intensive Summer Course
Intensive Summer Course

3.07 - 28.07.2017

Information for all the summer course participants...

asd
dsa
ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018
Ostateczny termin składania dokumentów:

a.       25.09.2017 -  dla osób z Unii Europejskiej oraz niepotrzebujących wizy

b.      Do 5.09.2017 – dla osób spoza Unii Europejskiej i potrzebujących wizy

Prosimy o przysłanie kompletu dokumentów.
This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.