a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska
Kursy
Trwa nabór na 2-weeks Polish Language Preparatory Course. W kursie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie stypendyści Uniwersytetu Wrocławskiego.
Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
.

Dear International Students,

2 weeks Polish Language Preparatory Course  course will take place in the building of the Faculty of Philology (pl. Nankiera 15b). Only the students who have sent their application forms and made the payment by 15/09/2019 should register for the course. See you on Thursday, 19.09.2019 at 9:00AM

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego
Dalsze informacje pojawią się na przełomie września i października 2019.
Full - degree studies in English Bachelor and Master Programmes
Ważne informacje dla studentów z programu Full - degree studies in English Bachelor and Master Programmes
Rok akademicki 2019/20
Rozpoczęcie
02.10.2019 - początek semestralnego kursu języka polskiego.
1. godzina 17.00 - pierwsza lekcja języka dla grup elementarnych, listy tych osób będą wywieszone w gablotach przy sekretariacie Szkoły (pl. Nankiera 15b, budynek Wydziału Filologicznego)
2.Test Kwalifikacyjny - godz. 17.00
a. osoby, które na kartach zgłoszeniowych zaznaczyły poziom: słaby (A1 plus) dobry (A2/B1) bardzo dobry(B2/C1) proszone są o zgłoszenie się na test kwalifikacyjny.
b. Test odbędzie się w sali 125 (I piętro, pl. Nankiera 15b)
c. Uwaga : Zaświadczenie o przyjęfciu na kurs i wpisanie na listę uczestników semestralnego kursu następuje po otrzymaniu karty zgłoszeniowej i potwierdzenia opłaty za kurs.
Rozpoczęcie
Rekrutacja na 45. Letni kurs języka i kultury polskiej jest zakończona. Zapraszamy na kursy rozpoczynające się od października 2019 roku.

1.    Uprzejmie informujemy, że uroczyste otwarcie 45. Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury odbędzie się w dniu 1 lipca o godzinie 9:45 w Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, parter)   

Kurs Dokształcający dla nauczycieli
Uprzejmie informujemy, że w tym roku (2018) nie odbędzie się KURS DOKSZTAŁACAJĄCY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
45. Intensywny Letni Kurs Języka i Kultury Polskiej
1.07 - 26.07.2019

UWAGA STYPENDYŚCI NAWA ! Terminy kursu : 01.07. - 30.07.2019

Informacje dla wszystkich uczestników kursu...

ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
Ostateczny termin składania dokumentów:
a.       do 25.09.2019 dla osób z Unii Europejskiej oraz niepotrzebujących wizy
b.       do 15.07.2019 dla osób spoza Unii Europejskiej i potrzebujących wizy

Prosimy o przysłanie kompletu dokumentów.