a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska
Ważny komunikat dla studentów Full-degree studies in English Bachelor and Master programmes

Studenci z programu Full-degree studies in English Bachelor and Master programmes proszeni są o przysyłanie kart zgłoszeniowych na lektorat języka polskiego (http://sjpik.uni.wroc.pl/pl/s/5/28). Dalsze informacje o lektoracie języka polskiego będą umieszczane po 25.09.2020 r.

Ważny komunikat dotyczący semestralnego kursu języka polskiego

Semestralny kurs języka polskiego rozpocznie się 05.10.2020 r. o godz. 17.00. Dalsze szczegółowe informacje podamy po 25.09.2020 r.

Informacja o rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że wszystkie planowane kursy będą się odbywały stacjonarnie w salach uniwersyteckich lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej we wrześniu i październiku)

Kurs online - trwa nabór na kurs przygotowujący do państwowego egzaminu z języku polskiego na poziomie B1. Kurs odbędzie się we wrześniu. Więcej informacji: http://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/12

Studia podyplomowe - trwa rekrutacja. Więcej informacji: http://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/s/1

Roczny Kurs Przygotowawczy - rekrutacja zakończona. Uprzejmie informujemy, że są jeszcze 4 wolne miejsca, ale przede wszystkim dla tych osób, które mają szansę otrzymać wizę do 1 października 2020 r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt od 2 września. Więcej informacji: http://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10 oraz http://sjpik.uni.wroc.pl/pl/art/153,64

Semestralny kurs języka polskiego - trwa rekrutacja. Więcej informacji: http://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/8
ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021
Ostateczny termin składania dokumentów:
a.       do 25.09.2020 dla osób z Unii Europejskiej oraz niepotrzebujących wizy
b.       do 25.07.2020 dla osób spoza Unii Europejskiej i potrzebujących wizy

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2020/21 jest już zakończona. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.