a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

News

Kursy 2018-06-23

The official opening of the 44th Summer Course

1.    We would like to kindly inform you that the official opening of the 44th Summer Course of the Polish Language and Culture will be held on July 2 at 9:45 in Oratorium Marianum
(Main Building of the University of Wroclaw, University Square 1, ground floor)

more....
Studia 2017-01-04

Studia podyplomowe

Rekrutacja  na rok akdemicki 2018/2019 rozpoczęła się 1 kwietnia 2018r.

Informujemy, że rozpoczął się już nabór na Podyplomowe studia Nauczanie języka polskiego jako obcego.
Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad modyfikacją programu podyplomowych studiów. Jest wielce prawdopodobne, że od  roku akademickiego 2018/19 podyplomowe studia będą trwały 2 semestry, a nie 3 semestry – tak, jak było w minionych latach.
Należy jednak podkreślić, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w drugiej połowie  czerwca br.

more....
Courses
+
Studies
+
Additional activities
+
Certification exam
+

Gallery

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.