a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Regulamin

W Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego odbywają się państwowe egzaminy certyfikatowe na różnych poziomach zaawansowania w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

1.    Kto może zdawać egzamin

a.      Do egzaminu może podejść każda osoba dorosła (ukończone 18 lat w dniu egzaminu), która jest cudzoziemcem lub obywatelem Polski na stałe zamieszkałym za granicą (posiadającym dokument potwierdzający adres zagraniczny).

b.      Osoby, które nie są pełnoletnie, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z prośbą o umożliwienie przystąpienia do egzaminu oraz przesłać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

2.    Rejestracja na egzamin

a.      Rejestracja na egzamin odbywa się wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej w wyznaczonym przez ośrodek dniu i o określonej godzinie.

b.      Formularz należy wypełnić jeden raz.

c.       Ośrodek nie prowadzi listy rezerwowej.

d.      Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za problemy z rejestracją wynikające z przyczyn niezależnych od organizatorów rejestracji.

e.      Liczba miejsc na egzamin certyfikatowy jest ograniczona.

f.        Formularz rejestracyjny aktywny jest do wyczerpania miejsc.

g.      W formularzu należy wpisać wszystkie wymagane dane zachowując poprawną pisownię (prosimy nie wypełniać formularza literami DRUKOWANYMI).

h.      Podanie nieprawdziwych danych osobowych skutkuje usunięciem z listy zarejestrowanych na egzamin.

i.        Podanie błędnych danych skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów przy wystawianiu certyfikatu.

3.    Kandydaci o specjalnych potrzebach

a.      Kandydaci o specjalnych potrzebach przed rejestracją na egzamin powinni  zgłosić się do ośrodka (mailowo) z pytaniem o możliwość zdawania egzaminu na specjalnych warunkach.

b.      Ośrodek dysponuje ograniczoną liczbą miejsc na egzamin przeprowadzany w ten sposób.

c.       Ośrodek zastrzega sobie prawo do niezorganizowania egzaminu dla kandydatów o specjalnych potrzebach w danej sesji egzaminacyjnej.

4.    Procedury po zarejestrowaniu się na egzamin

a.      Osoby, które zarejestrowały się przez formularz zgłoszeniowy otrzymają w ciągu 24 godzin z adresu egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl potwierdzenie przyznania miejsca oraz prośbę o opłatę za egzamin (szczegóły zostaną podane w treści maila). W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz poziom i datę egzaminu. Proszę sprawdzać folder SPAM.

b.      Osoby, które dokonały opłaty w wyznaczonym przez ośrodek terminie dostaną w ciągu 7 dni potwierdzenie wpłaty oraz szczegółowe informacje dotyczące egzaminu.

c.       Wpłaty od osób, które nie otrzymały informacji o wpisaniu na listę zdających nie będą przyjmowane – osoby te dostaną zwrot na rachunek bankowy, z którego została dokonana opłata.

d.      W przypadku zmiany danych osobowych (nazwiska, adresu) należy poinformować o tym ośrodek drogą mailową (egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl).

e.      Chęć otrzymania faktury VAT prosimy zgłosić drogą mailową (zaraz po dokonaniu przelewu) oraz przesłać potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin.

5.    Rezygnacja z egzaminu

a.      Aby zrezygnować z egzaminu, należy wysłać mail do ośrodka z informacją o chęci rezygnacji, potwierdzenie przelewu opłaty egzaminacyjnej oraz wypełnioną i podpisaną przez osobę mającą przystąpić do egzaminu Kartę zwrotu (Pobieranie karty zwrotu).

b.      Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie poźniejszym niż 30 dni przed egzaminem, kwota zwrotu pomniejszona zostanie o 20%.

c.      Czas oczekiwania na zwrot może potrwać min. 3 tygodnie.

d.       W sytuacji niestawienia się lub znaczącego spóźnienia zdającego opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.

6.    Wyniki egzaminu

a.      Informacja o wyniku egzaminu zostanie przesłana drogą mailową na adresy podane w czasie rejestracji na egzamin ok. 10 tygodni po egzaminie wraz z prośbą o wpłacenie równowartości 20 za certyfikat.

b.      Czas oczekiwania na certyfikat wynosi ok. 7 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty.

7.      Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu znajdują się na stronie internetowej https://certyfikatpolski.pl/

8.      Wysyłając pytania na egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl, prosimy o informację, którego egzaminu dotyczą Państwa pytania (np. Egzamin B1, marzec).

 

 

 

 Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.