a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska
Full - degree studies in English Bachelor and Master Programmes
Ważne informacje dla studentów z programu Full-degree studies in English Bachelor and Master Programmes
Rok akademicki 2020/21
NAWA rekrutuje na letnie kursy języka polskiego w 2020 r.!
ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY - Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021
Ostateczny termin składania dokumentów:
a.       do 25.09.2020 dla osób z Unii Europejskiej oraz niepotrzebujących wizy
b.       do 10.07.2020 dla osób spoza Unii Europejskiej i potrzebujących wizy

Prosimy o przysłanie kompletu dokumentów.