a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

B

Burzyńska Anna. Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy... O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
The author proves that the issue of a mutual relation - language and culture - (interested for etnolinguists, culture experts, philosophers and anthropologists) remains one of crucial problems related to teaching Polish as a foreign language. Moreover it is not possible to learn in-depth Polish without taking into consideration various elements of culture expressed in this language.

D

Dąbrowska Anna (redaktor). Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym pod red. Anny Dąbrowskiej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004.
Selection of materials' papers given at a conference "The Polish language, literature and culture in teaching Polish as a foreign language - glottodidactic approach" held in September 2002 in Wrocław. The book consists of the following parts: General issues, Methodics, Grammar, Lexis, Literature, Culture and Language Skills Testing.
Dąbrowska Anna, Burzyńska-Kamieniecka Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata. Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców, ATUT, Wrocław 2008 (2 wydanie)
W drugim wydaniu książka została podzielona na trzy tomy, w których znalazły się zadania testowe na poszczególne poziomy – podstawowy B1, średni B2, zaawansowany C2 Ćwiczenia mają przygotować do zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego. Do książek dołączone są płyty CD z nagraniami do części rozumienie ze słuchu. Publikacja ma również charakter promocyjny – teksty nawiązują do znanych i atrakcyjnych turystycznie miejsc we Wrocławiu.
Dąbrowska Anna, Burzyńska-Kamieniecka Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata. Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT, Wrocław 2005.
The book is addressed first of all to foreigners intending to take the state examination in Polish as a foreign language in the future. Examination requirements standards and language competence descriptions for all levels (see: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja) are a basis for the content of this book. People preparing themselves for the state examination can find in this book typical examples of tasks testing all language skills but also they will find information introducing them one the largest and most beautiful Polish towns.
Dąbrowska Anna, Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata. Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010
span class="attributeJustify">Poradnik jest rezultatem bogatej wiedzy i wieloletniego doświadczenia Autorek w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Autorki poruszają między innymi zagadnienia związane z programami nauczania, podręcznikami i pomocami dydaktycznymi w nauczaniu języka polskiego jako obcego, sposobami nauczania, nauczaniem sprawności językowych, planowaniem lekcji, nauczaniem wiedzy o Polsce. Publikacja powstała głównie z myślą o nauczycielach kierowanych z Polski do pracy wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w celu nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski, krzewienia polskiej kultury i tradycji. Mamy jednak nadzieję, że publikacja ta będzie inspiracją i pomocą nie tylko dla nauczycieli rozpoczynających pracę za granicą, ale i dla nauczycieli w kraju uczących języka polskiego jako obcego w środowiskach rosyjskojęzycznych, a także studentów specjalności „nauczanie języka polskiego jako obcego” oraz słuchaczy analogicznych studiów podyplomowych.
Dąbrowska Anna, Łobodzińska Romana. Polski dla cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998
This book was prepared for the purpose of a language course for beginners run during the Summer School of Polish Language and Culture.
Dąbrowska Anna. Język polski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998
Use of spoken and written language is an obvious thing for us. The language remains "transparent" and essential for us just like the air we breathe. We notice it in a situation where we find a given word amazing or when we miss a proper phrase, finally - when we do not know how to write something.
Dobesz Urszula, Pasieka Małgorzata, Świątek Magdalena, Żurek Anna (red. Anna Dąbrowska i Kinga Hartmann). ABC Polnish Lehrbuch. ABC Polnish Arbeitsheft. Wydawnicto Gajt, 2013
.
Dobesz Urszula. Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
Presented selection of texts and exercises can be used as a preparatory language tool for reading popular science texts devoted to culture and history. Exercises from this book can also be used as a preparatory material for the state examination in Polish as a foreign language.

L

Lewiński Piotr. Grammatica teorico pratica della lingua polacca, wyd. IUO, Napoli 2004
The book aimed at teaching functional grammar. It consists of 3 parts. The first one is for beginners and introduces basic grammatical problems (phonetics, Polish cases, tenses, numerals, pronouns, prepositions etc.) necessary for understanding the structure of the language and constructing simple and correct statements and phrases.
Lewiński Piotr. Oto polska mowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001
It is a complementary course book for intermediate foreigners who are familiar with the basis of the Polish grammatical system.

M

Majewska-Tworek Anna. Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetycznie nie tylko dla cudzoziemców, Atut Oficyna Wydawnicza, 2010
"Książka Anny Majewskiej-Tworek stanowi nieocenioną pomoc w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zawiera niezwykle wartościowy zbiór ćwiczeń. Jest podzielona na zestawy wedle najczęstszych i najistotniejszych dla cudzoziemców problemów z polską wymową. Z całą pewnością książka Anny Majewskiej-Tworek powinna jak najszybciej znaleźć się w księgarniach i na pólkach wszystkich lektorów uczących języka polskiego jako obcego oraz w księgozbiorach cudzoziemców uczących się naszego języka." Z recenzji prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor

P

Pasieka Małgorzata, Klingborn Susanne. Polsko-niemiecki tandem językowy. Wskazówki i zadania dla początkujących, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT, Wrocław 2005.
Both parts of this book - theoretical and practical - have been prepared in two language versions, i.e. Polish and German. Tasks are addressed first of all to beginners although advanced learners may also treat them in a creative way. Discussed topics basically refer to areas characteristic for this teaching level.
Pasieka Małgorzata, Krajewski Grzegorz, Klingborn Susanne. Tandem językowy. Teoria i praktyka na przykładzie polsko-niemiecki., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
The book consists of two parts: theoretical (describing the history and the most important theoretical assumptions of language tandem learning) and practical (selection of tandem language tasks for Polish-German groups). It is the first book in Poland dealing with problems related to language tandem learning.
Pasieka Małgorzata. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego, Wrocław 2001.
The book is a collection of grammatical exercises mainly for beginners. Grammatical and lexical problems were selected in accordance with both the programme prepared in Kraków under the supervision of professor Władysław Miodunka and the most frequently used course books for learning Polish as a foreign language on this particular level.
This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.