a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

M

Majewska-Tworek Anna. Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetycznie nie tylko dla cudzoziemców, Atut Oficyna Wydawnicza, 2010
"Książka Anny Majewskiej-Tworek stanowi nieocenioną pomoc w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zawiera niezwykle wartościowy zbiór ćwiczeń. Jest podzielona na zestawy wedle najczęstszych i najistotniejszych dla cudzoziemców problemów z polską wymową. Z całą pewnością książka Anny Majewskiej-Tworek powinna jak najszybciej znaleźć się w księgarniach i na pólkach wszystkich lektorów uczących języka polskiego jako obcego oraz w księgozbiorach cudzoziemców uczących się naszego języka." Z recenzji prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor
This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.