a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Opłata za egzamin

Opłata za egzamin 30-31 stycznia 2021

Osoby, które zarejestrowały się na egzamin przez formularz zgłoszeniowy i otrzymały od nas potwierdzenie przyznania miejsca, prosimy o dokonanie wpłaty do 7 stycznia 2021.

W tytule wpłaty powinny znaleźć się: imię i nazwisko kandydata, słowo egzamin, poziom oraz data egzaminu (np. Jan Nowak, egzamin B1, styczeń 2021). Brak opłaty spowoduje anulowanie zgłoszenia na egzamin.
Wysokość opłaty za egzamin 30-31 stycznia  2021 r.  wynosi:

Poziom B1 -  692 PLN

______________________________________________________________________________________________________________________________

Opłata za certyfikat

Po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie należy wnieść opłatę  w złotych polskich (PLN) za certyfikat (równowartośc 20 euro).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Numer konta

Numer konta, na które należy przelać opłatę (w PLN) za egzamin i osobno za certyfikat  (dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie): 

nr 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175

nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
adres banku: ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław

właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski
adres: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zwrot opłaty

1. Zwrot opłaty za egzamin jest możliwy w uzasadnionych przypadkach do 10 dni przed egzaminem na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.

2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi  zostanie pomniejszona z tytułu przekazania dwudziestu procent  wpłaconej sumy na rzecz PKdsPZJPjO (zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

3. W sytuacji niestawienia się zdającego na egzamin w dniu jego rozpoczęcia wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.