a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

O teście

Test obejmuje zagadnienia językowe z poziomów B1/B2 i składa się z następujących części i należy otrzymać minimum 51% możliwych do uzyskania punktów:

1. Część pisemna (120 minut)
   a)    Gramatyka i leksyka (10-12 zadań)
   b)    Rozumienie tekstu pisanego (4-5 zadań)
   c)    Wypowiedź pisemna – w tej części należy wykonać dwa zadania spośród podanych niżej:
          1.    wyrażenie opinii do załączonego krótkiego tekstu,
          2.    dłuższa wypowiedź pisemna na podany temat,
          3.    opis podanego materiału graficznego,
          4.    dłuższa wypowiedź na podstawie podanego materiału graficznego (np. historyjka, opowiadanie, tekst argumentacyjny).
          5.    napisanie tekstu użytkowego typu: list formalny i nieformalny, prośba o informacje etc.

2.    Część ustna (25 minut)
Zestaw egzaminacyjny w tej części testu składa się z dwóch zadań:

a)    dialog z egzaminatorem zawierający następujące elementy:
•    przedstawienie się,
•    uzasadnienie wyboru kierunku studiów (Oczekuje się znajomości podstawowego słownictwa związanego z wybranym kierunkiem studiów)
•    przedstawienie zainteresowań i planów na przyszłość,

b)    wypowiedź na podany temat (np. Plusy i minusy studiów w innym kraju).

Uwaga: Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z opisami wymagań na poziomy B1/B2 zawartymi w:
•    Program nauczania języka polskiego jako obcego. Poziom A1-C2.  Praca zbiorowa, Biblioteka „LingVariów”,Księgarnia Akademicka 2011


Warto zapoznać się z podanymi niżej podręcznikami:
1.    Wokół Lublina - Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców.  A. Butcher, B. Maliszewski, G. Przechodzka i inni. Wydawnictwo: UMCS (Należy zapoznać się z zadaniami na poziom B1/B2).
2.    Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testycertyfikatowe dla poziomu B1. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek. TAiWPN Universitas Kraków
3.    A. Burkat, A. Jasińska, Hurra!!! Po polsku 2, Wydawnictwo Prolog
4.    E. Lipińska, Z polskim na ty, Wydawnictwo: Universitas
5.    E. Lipińska, E. Dąmbska, Pisać jak z nut, Podręcznik rozwijający sprawność pisania, Wydawnictwo: Universitas
6.    R. Ciesielska i in. Z polskim  w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016
7.    Przykładowy test certyfikatowy (poziom B1) dostępny na stronach  www.certyfikatpolski.pl
8.    A. Dąbrowska, A. Burzyńska-Kamieniecka, U. Dobesz, M. Pasieka, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Wydawnictwo AtutTa strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.