a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Akredytacja NAWA 2021-2023

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego (SJPiK) uzyskała Akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, uprawiającą do organizacji kursów języka polskiego w latach 2021-2023.

W wyniku postępowania konkursowego Akredytację NAWA otrzymało dwanaście polskich uczelni gwarantujących swoim doświadczeniem i potencjałem merytoryczno-organizacyjnym przeprowadzenie wysokiej jakości kursów języka i kultury polskiej.

Oprócz Uniwersytetu Wrocławskiego akredytację uzyskały: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Rzeszowski.

Nabory na organizację i realizację Letniego kursu NAWA będą ogłaszane cyklicznie, zgodnie z ogłoszeniami Agencji.

SPJiK to bardzo ważny ośrodek nauczania języka polskiego dla cudzoziemców w regionie. Działa od 1974 roku. Obecnie nie tylko prowadzi kursy językowe, ale także kształci kolejne pokolenia lektorów i przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe jako jeden z nielicznych ośrodków na Dolnym Śląsku. Prócz dydaktyki SPJiK wspiera również prace badawcze, ściśle współpracując z Instytutem Filologii Polskiej UWr oraz ośrodkami naukowymi na całym świecie. Najważniejszym zadaniem Szkoły wciąż jednak pozostaje nauczanie języka polskiego i kultury, zwłaszcza obcokrajowców studiujących na UWr. Do tej pory z kursów SPJiK skorzystało aż 27 000 osób z ponad 90 krajów!

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.