a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Intensywny Kurs Letni 2024

Intensywny Kurs Letni trwa trzy tygodnie i stanowi doskonałą okazję nie tylko do nauki języka polskiego na danym poziomie, al również pomaga w lepszym zrozumieniu Polski i Polaków.

Termin kursu: 08-26.07.2024 r.

Tryb kursu: stacjonarny

Liczba godzin: 75 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), w tym:

  • 45 godz. podstawowych zajęć językowych
  • 30 godz. zajęć dodatkowych (warsztatów, wykładów z kultury i historii Polski, imprez integracyjnych, wspólnych projektów).

Poziomy: od A1 do C1 (w zależności od liczby kandydatów na poszczególnych poziomach)

Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do ok. 16.00. Wycieczki oraz program towarzyszący zaplanowane są również w soboty i niedziele.

Zaświadczenia: Informujemy, że intensywny kurs letni służy przede wszystkim nauce języka polskiego i kultury polskiej. Na koniec każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, nie zaś certyfikat poświadczający poziom zaawansowania językowego. Więcej informacji o egzaminach państwowych na naszej stronie: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/art/174,77.

Uwaga! Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim na UWr zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. W naszej Szkole pod koniec intensywnego kursu letniego będzie można przystąpić do testu biegłości dla kandydatów na studia w języku polskim na UWr (w preferencyjnej cenie 300 zł). Po jego zdaniu Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1, uznawane na Uniwersytecie Wrocławskim. Więcej informacji na stronie: https://sjpik.uni.wroc.pl/pl/s/15.

Cena:

Wariant 1 (pełny udział):
5200 zł
– zajęcia językowe, wykłady, spotkania integracyjne, warsztaty dziennikarskie, wycieczki, zakwaterowanie i wyżywienie (tj. śniadania i obiady)

Wariant 2:
2700 zł
– zajęcia językowe, wykłady, spotkania integracyjne, warsztaty dziennikarskie (bez wycieczek, bez zakwaterowania i wyżywienia)

Rachunek bankowy:
Numer rachunku: 20 1090 2503 0000 0001 3225 0563
Właściciel rachunku: Uniwersytet Wrocławski
Adres właściciela rachunku: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - Opłata za intensywny kurs letni

  • Na rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego powinna wpłynąć cała kwota opłaty za kurs (po uwzględnieniu opłat bankowych).
  • Po dokonaniu opłaty prosimy przesłać dowód przelewu za kurs na adres e-mailowy Szkoły: sjpkc@uwr.edu.pl.
  • Opłatę za kurs należy wnieść do 14.06.2024 r.
  • Zasady zwrotu opłaty: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/9/272

Zapisz się (do 14.06.2024 r.): Formularz zgłoszeniowy

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.