a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Testy i zaświadczenia

Test kwalfikacyjny

•    Pierwszego dnia kursu odbywa się test kwalifikacyjny, który pozwala ustalić poziom znajomości i przydzielić uczestników kursu do odpowiednich grup. Przykładowy test można znaleźć na naszych stronach internetowych: przykładowy test kwalifikacyjny.
•    Prosimy, aby na ten test zgłosiły się tylko te osoby, które mają za sobą kurs językowy trwający minimum 60 godzin lub podstawową znajomość gramatyki polskiej i słownictwa.
•    W czasie odbywania się testu kwalifikacyjnego, osoby deklarujące brak znajomości języka polskiego zaczynają lektorat w grupach elementarnych.

Test kwalifikacyjny składa się z 4 części:

a. Rozumienie ze słuchu
b. Gramatyka i leksyka
c. Rozumienie tekstu pisanego
d. Pisanie (np. jedna krótsza, druga dłuższa wypowiedź pisemna na podane tematy lub wypowiedź na podstawie podanego materiału graficznego)

Końcowy test osiągnięć


•    Test osiągnieć nawiązuje strukturą do testu kwalifikacyjnego.
•    Kurs kończy się testem osiągnięć sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie kursu.
•    Wyniki testu umieszczane są na zaświadczeniu otrzymywanym ostatniego dnia kursu.


Zaświadczenie

Uwaga - bardzo ważne:
•    Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie letnim nie jest certyfikatem poświadczającym znajomość języka polskiego na poszczególnych poziomach. Zaświadcza jedynie o uczestnictwie w kursie na danym poziomie znajomości języka polskiego i wynikach osiągniętych na końcowym teście osiągnieć.
•    W sprawie egzaminu państwowego proszę najpierw zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.certyfikatpolski.pl, a następnie Egzamin państwowy: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/art/174,77.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.