a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Roczny Kurs Przygotowawczy

Informacje o kursie

Termin: październik 2022 r. - czerwiec 2023 r.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla cudzoziemców, którzy planują studia na kierunkach humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych uczelni w Polsce, w tym na uczelniach artystycznych, bądź zamierzają studiować w języku angielskim, ale chcą mówić po polsku. W miarę wolnych miejsc, w kursie mogą brać udział również te osoby, które nie zamierzają studiować w Polsce, ale z powodów zawodowych czy osobistych zależy im na dobrej znajomości języka polskiego.
Uwaga: uczestnicy kursu nie mają statusu studenta.

Tryb kursu: stacjonarny (lub online w zależności od sytuacji epidemicznej)

Liczba godzin: 720 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), od poniedziałku do piątku (5 x 5 godzin), w tym: • 500 h podstawowego lektoratu języka polskiego • 160 h zajęć poświęconych leksyce specjalistycznej związanej z kierunkami przyszłych studiów • 60 h zajęć z „Wiedzy o Polsce”

Poziom: od A1 do C1 (w zależności od liczby kandydatów na poszczególnych poziomach)

Program: odpowiadający poziomowi danej grupy. (Szczegóły: https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10/105)

Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 14.00

Cena: 2810 EUR (w tym 20 Euro bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej i 2790 Euro za program)

Osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za Roczny Kurs Przygotowawczy. W tej sprawie należy napisać podanie i załączyć skan dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie (Karta Polaka lub inne dokumenty).

Rachunek bankowy:

Numer rachunku: 42 1090 2398 0000 0001 1082 1520
Właściciel rachunku: Uniwersytet Wrocławski
Adres właściciela rachunku: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - RKP
Dane niezbędne do transferu spoza Polski:
- SWIFT CODE: WBKPPLPP
- IBAN: PL 42 1090 2398 0000 0001 1082 1520

  • Opłatę należy wnieść w całości nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania listu ofertowego.
  • Ostateczny termin składania dokumentów i wniesienia opłaty upływa 15.07.2022 r.
  • Na rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego powinna wpłynąć cała kwota opłaty za kurs (po uwzględnieniu opłat bankowych).
  • Po dokonaniu opłaty prosimy przesłać dowód przelewu za kurs na adres e-mailowy Szkoły: sjpkc@uwr.edu.pl.
  • Opłatę za kurs należy wnieść do 15.07.2022 r.
  • Zasady zwrotu opłaty: https://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10/275

Wymagane dokumenty: https://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10/111

Krok po kroku: https://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10/110

Ważne informacje dla osób spoza Unii Europejskiej: https://sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10/161

Zapisz się (do 15.07.2022 r.): https://www.sjpik.uni.wroc.pl/pl/c/10/112

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.