a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Account

Konto wyłącznie do opłat za egzamin państwowy
Bank Zachodni WBK IV o/Wrocław
nr 40 1090 2503 0000 0001 3330 5175
ul. Kuźnicza 17/19, 50-950 Wrocław
Właściciel konta:
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.