a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Frequently asked questions

W sprawach związanych z programami studiów w języku angielskim proszę zgłaszać się do:

Email: international@uni.wroc.pl
Phone: +48 71 3752877

W sprawach europejskich  programów wymiany studenckiej  proszę zgłaszać się do:

Email: urszula.broda@uwr.edu.pl
Phone: +48 71 3752703
+48 71 3752705

W sprawach związanych z lektoratem języka polskiego dla studentów cudzoziemców, studiujących na Uniwersytecie Wrocławskiem w języku polskim  proszę się zgłaszać do:

E-mail: malgorzata.pasieka@uwr.edu.pl
telefon: +48-71-3752560

W sprawie egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego proszę się zgłaszać do Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Jezyka Polskiego jako Obcego:

E-mail: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl
certyfikatpolski.pl

W sprawach lektoratu języka polskiego w programie MA/BA

Proszę zapoznać sie z informacjami umieszczonymi w zakładce Full-time studies. Masters / Bachellors Programme

 

Odsyłacze do stron związanych z działalnością SJPIK lub witryn pomocnych dla studentów naszej szkoły.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Stowarzyszenie Bristol
Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Fundacja św. Jadwigi w Morawie
Fundacja św. Jadwigi w Morawie

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec.

Oficjalna strona miasta
Oficjalny serwis miejski. Wszystko co powinieneś wiedzieć o naszym mieście.

Strona główna Uniwersytetu Wrocławskiego
Na tej stronie znajdziecie informacje dotyczące sposobu funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego

This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.