a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Тести та сертифікати

Test kwalifikacyjny
•    Pierwszego dnia kursu odbywa się test kwalifikacyjny (przykładowy test można znaleźć na naszych stronach internetowych), który pozwala ustalić poziom znajomości i przydzielić uczestników kursu do odpowiednich grup.
•    Prosimy, aby na ten test zgłosiły się tylko te osoby, które mają za sobą kurs językowy trwający minimum 60 godzin lub podstawową znajomość gramatyki polskiej i słownictwa.
•    Osoby deklarujące zerową znajomość języka polskiego zaczynają w tym samym czasie lektorat w grupach elementarnych.
•    Listy tych grup z nazwiskiem lektora oraz numerem sali znajdują się zawsze na tablicach ogłoszeniowych Szkoły.
Test kwalifikacyjny składa się z 4 czesci:

a. Rozumienie ze słuchu
b. Gramatyka
c. Rozumienie tekstu pisanego
d. Pisanie (jedna krótsza, druga dłuższa wypowiedź pisemna na podane tematy)


Test osiągnięć
•    Test osiągnieć nawiązuje strukturą do testu kwalifikacyjnego.
•    Kurs kończy się testem osiągnięć sprawdzającym wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie kursu.
•    Wyniki testu umieszczane są na zaświadczeniu otrzymywanym ostatniego dnia kursu.
Zaświadczenie
Uwaga:
•    Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie letnim nie jest certyfikatem poświadczającym znajomość języka polskiego na poszczególnych poziomach. Zaświadcza jedynie o uczestnictwie w kursie na danym poziomie znajomości języka polskiego i wynikach osiągniętych na końcowym teście osiągnieć.
Certyfikat
•    W sprawie egzaminu państwowego proszę najpierw zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.certyfikatpolski.pl a następnie Egzamin państwowy.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.