a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Czas trwania i program

RAMOWY PROGRAM LETNICH KURSÓW

Uwaga: Liczba godzin poświęconych na kształcenie językowe oraz wykłady może ulec zmianie. Program każdego kursu obejmuje minimum 80 godzin lektoratu podstawowego na wszystkich poziomach znajomości jezyka od A0 do C2.Lektoraty i dodatkowe zajęcia językowe

• Podstawowy lektorat - od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 13.15
• Dodatkowe zajęcia językowe - po przerwie obiadowej

1. LEKTORAT (od 75 do 80 h)

• Wprowadzanie, utrwalanie i powtarzanie materiału językowego. Program zajęć jest realizowany na podstawie podręczników do nauki języka polskiego na dany poziom oraz autorskich materiałów przygotowanych przez lektorów Szkoły.
• Zajęcia prowadzone są w grupach na wszystkich poziomach znajomości języka (A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 - podział według ESOKJ)

2. DODATKOWE LUB TEMATYCZNE ZAJĘCIA JĘZYKOWE

• Zajęcia dostosowane do poziomu językowego każdej grupy A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2
• Uzupełniające zajęcia poświęcone przede wszystkim sprawnościom językowym: mówieniu, pisaniu, czytaniu z rozumieniem, słuchaniu ze zrozumieniem, utrwaleniu materiału gramatycznego, wstępne ćwiczenia translatorskie

Program tematycznych zajeć językowych będzie realizowany na podstawie materiałów związanych z historią i kulturą Polski. Poniżej podane są przykładowe pola tematyczne.
1. Zarys historii Polski.
2. Historia kultury polskiej.
3. Przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1989r.
4. Współczesne kino polskie.
5. Żydzi w historii i kulturze polskiej.

W trakcie wykładów uczestnicy kursu poszerzają słownictwo i ćwiczą też umiejętność sporządzania notatki z wykładów (według podanego schematu)

Przykładowe tematy wykładów. (Uwaga: Tematy wykładów i ich liczba mogą ulec zmianie)

Tematy wykładów

1. Zarys historii Polski

„Najważniejsze daty w historii Polski do 1989 r.”

2. Historia kultury polskiej

 „Wielkie postacie kultury polskiej XX i początku XXI wieku”
„Wrocław, jego dzieje i kultura na tle historii i kultury Polski”

3. Przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce po 1989r.

„Sukcesy, doświadczenia i porażki ostatnich 26 lat w Polsce”
„Przemiany ustrojowe i ekonomiczne odzwierciedlone w języku”

4. Współczesne kino polskie

„Współczesne dzieje Polski okiem kamery filmowej”
„Polskie przeboje filmowe ostatniego dziesięciolecia”

4. PROGRAMY TOWARZYSZĄCE (12 h): - wycieczki, zajęcia kulturalne, zajęcia integracyjne

5 godz.

Historyczne i kulturowe atrakcje Wrocławia.

Wycieczka I

4 godz.

Poznaj miasto i znajdź w nim swoje ulubione miejsce.

Wycieczka II

3 godz.

Wieczór kultur

1 godz. wykład wprowadzający (moduł Wiedza o Polsce)

3 godz.

Wieczór talentów
„Jak się bawią Polacy? Co i kiedy tańczą i śpiewają?”

1 godz. wykład wprowadzający (moduł Wiedza o Polsce)

4 godz.

Kino pod gwiazdami

(4 godz. prelekcji wprowadzających  przed każdą projekcją  (4 x 45 minut) „Polski dokument filmowy i jego ranga w światowym kinie”  (moduł Wiedza o Polsce)

8 godz.

Śpiewaj razem z nami! Polska piosenka.

ćwiczenia wymowy polskiej

8 godz. Śmiej się razem z nami!  Polskie komedie. poszerzanie wsłownictwa

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.