a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Lektorat i zajęcia dodatkowe

Terminy:

Semestr Od Do
Zimowy 2017/2018 04.10.2017 31.01.2018
Letni 2017/2018 19.02.2018 13.06.2018
Zimowy 2018/19 3.10.2018 30.01.2019

Zajęcia w semestrze zimowym trwają od 3.10.2018 do 30.01.2019.

Ważne daty

 • 23.01.2019 – test końcowy,      
 • 28.01.2019 - omówienie rezultatów testu,
 • 30.01 2019 – zakończenie kursu i rozdanie świadectw.

Uwaga - dni wolne od zajęć

 • 30.03 - 8.04.2018
 • 30.04 - 6.05.2018
 • 10.05.2018
 • 31.05.2018

przedmiot dzień godzina sala

Lektorat języka polskiego

poniedziałki i środy

I grupa - 17.10-18.40

II grupa - 18.55-20.25

sale są podane w gablotach przy sekretariacie Szkoły

Polska w dokumencie filmowym

wtorki

15:45-17:15

sala 145

Wiedza o Polsce

czwartki

15:30-17:00

sala 145

Kółko ortograficzne

I grupa - poniedziałki 

II grupa - środy

I - 15:45-16:45

II- 14.30-15.30

sala 4/ pod dziekanatem

Kółko dziennikarskie

środy 15:45-16:45 sala 9 / pod dziekanatem

Studenci uczestniczący w programie Erasmus oraz innych programach wymiany otrzymują punkty ECTS

I. Lektorat języka polskiego – 6 ECTS
Wymagania:
    1.    systematyczny udział w zajęciach (minimum 54h),
    2.    złożenie dwóch prac pisemnych (zadania  domowe),
    3.    przystąpienie do testu osiągnięć i uzyskanie pozytywnych wyników (minimum 50% punktów).

Uwaga – bardzo ważne
Studenci, którzy nie spełnią warunków wymienionych w punkcie 1 i 2 nie będą mogli przystąpić do testu osiągnięć. Tym samym automatycznie nie otrzymają oceny i punktów ECTS, a język polski nie zostanie ujęty w Transcript of Record.


II. Zajęcia dodatkowe

 • Wiedza o Polsce – 3 ECTS.
  Systematyczny udział w zajęciach (minimum 22h) oraz złożenie 2 prac pisemnych,
 • Polska w dokumencie filmowym - 2 ECTS.
  Systematyczny udział w zajęciach (minimum 22h) oraz przystąpienie do testu końcowego,
 • Kółko ortograficzne - 1 ECTS. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 22h).
 • Kółko dziennikarskie – 1 ECTS. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 22h).

Uwaga:

1. Studenci, którzy nie spełnią wymienionych wyżej warunków, nie otrzymają ocen i punktów ECTS za zajęcia dodatkowe.
2. Osoby, które muszą wyjechać przed zakończeniem kursu, a jednocześnie chcą przystąpić do testu końcowego i otrzymać punkty ECTS, proszone są o poinformowanie o tym swojego nauczyciela najpóźniej 3 tygodnie przed terminem wyjazdu.

Biblioteka – dodatkowe miejsce do nauki języka polskiego

Biblioteka czynna jest we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 14.00-18:00 można korzystać  z biblioteki Szkoły (sala nr 6 w piwnicy pod dziekanatem). W bibliotece można korzystać z magnetofonu i ćwiczyć rozumienie ze słuchu.

Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie znajomości języka z rezultatami końcowego testu osiągnięć. Szkoła nie wystawia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na danym poziomie. W tej sprawie proszę się zapoznać z informacjami umieszczonymi na podanej stronie internetowej:     www.certyfikatpolski.pl

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.