a a a
 • polski
 • english
 • rosyjska
 • ukraińska

Ważne informacje

Terminy:

Semestr Od Do
Zimowy 2017/2018 04.10.2017 31.01.2018
Letni 2017/2018 19.02.2018 13.06.2018

Zajęcia w semestrze zimowym trwają od 04.10.2017 do 31.01.2018.

Ważne daty

 • 24 stycznia 2018 – test końcowy,
 • 29 stycznia 2018 - omówienie rezultatów testu,
 • 31 stycznia 2018 – zakończenie kursu i rozdanie świadectw

Uwaga - dni wolne od zajęć

 • 31.10 - 3.11.2017
 • 22.12.2017-7.01.2018

przedmiot dzień godzina sala

Lektorat języka polskiego

poniedziałki i środy

17.00-18.30

18.45-20.15

sale są podane na listach grup przy sekretariacie Szkoły

Polska w dokumencie filmowym

wtorki/    od 10.10.2017 r.

15:40-17:10

sala 145

Wiedza o Polsce

czwartki/  od 12.10.2017 r.

15:30-17:00

sala 145

Kółko ortograficzne

Kółko dziennikarskie

Studenci uczestniczący w programie Erasmus oraz innych programach wymiany otrzymują punkty ECTS

I. Lektorat języka polskiego – 6 ECTS
Wymagania:
    1.    systematyczny udział w zajęciach (minimum 46h),
    2.    złożenie dwóch prac pisemnych (zadania  domowe),
    3.    przystąpienie do testu osiągnięć i uzyskanie pozytywnych wyników (minimum 50% punktów).

Uwaga – bardzo ważne
Studenci, którzy nie spełnią warunków wymienionych w punkcie 1 i 2 nie będą mogli przystąpić do testu osiągnięć. Tym samym automatycznie nie otrzymają oceny i punktów ECTS, a język polski nie zostanie ujęty w Transcript of Record.


II. Zajęcia dodatkowe

 • Wiedza o Polsce – 3 ECTS.
  Systematyczny udział w zajęciach (minimum 22h) oraz złożenie 2 prac pisemnych,
 • Polska w dokumencie filmowym - 2 ECTS.
  Systematyczny udział w zajęciach (minimum 22h) oraz przystąpienie do testu końcowego,
 • Kółko ortograficzne - 1 ECTS. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 22h).
 • Kółko dziennikarskie – 1 ECTS. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (minimum 22h).

Uwaga:

1. Studenci, którzy nie spełnią wymienionych wyżej warunków, nie otrzymają ocen i punktów ECTS za zajęcia dodatkowe.
2. Osoby, które muszą wyjechać przed zakończeniem kursu, a jednocześnie chcą przystąpić do testu końcowego i otrzymać punkty ECTS, proszone są o poinformowanie o tym swojego nauczyciela najpóźniej 3 tygodnie przed terminem wyjazdu.

Biblioteka – dodatkowe miejsce do nauki języka polskiego

Biblioteka czynna jest we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 14.00-18:00 można korzystać  z biblioteki Szkoły (sala nr 6 w piwnicy pod dziekanatem). W bibliotece można korzystać z magnetofonu i ćwiczyć rozumienie ze słuchu.

Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie znajomości języka z rezultatami końcowego testu osiągnięć. Szkoła nie wystawia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na danym poziomie. W tej sprawie proszę się zapoznać z informacjami umieszczonymi na podanej stronie internetowej:     www.certyfikatpolski.pl

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.