a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Egzamin styczeń 2020

Egzamin w  styczniu 2020:
We wtorek 26.05.20 wysłaliśmy Państwu pocztą certyfikaty na podane wcześniej adresy pocztowe. Proszę sprawdzać swoją korespondencję w skrzynkach pocztowych! Nie wydajemy certyfikatów na miejscu we Wrocławiu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- informację o wynikach egzaminu wysyłamy Państwu przez internet na podane adresy mailowe. Osoby, które zdały egzamin, prosimy w terminie do 4.04.20 o dokonanie opłaty za certyfikat (91 PLN).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwaga! Uczestnicy egzaminu w styczniu 2020!  Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego dokumentem, który upoważnia do udziału w egzaminie, jest ważny PASZPORT. Tożsamość zdających będzie wielokrotnie sprawdzana. W razie problemów z ustaleniem tożsamości zdających zostanie wykorzystana pomoc Straży Granicznej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, przypominamy, że państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25-26 I 2020.

Miejsce egzaminu:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,  50-140 Wrocław,

pl. Nankiera 15 b (budynek naprzeciwko Hali Targowej).

Egzamin składa się z dwóch części (pisemnej i ustnej):

  1. 25 I 2020 o godz. 9.00 w sali 125 (im. T. Mikulskiego, I piętro) odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne, po którym około godz.10.00 rozpocznie się egzamin pisemny. Przewidziane zakończenie egzaminu pisemnego – poziom B1 około godz. 14.30.
  2. 26 I 2020 o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ustny. 

Warunkiem udziału w egzaminie jest okazanie ważnego PASZPORTU. Tożsamość zdających będzie wielokrotnie sprawdzana. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, smartwatch, laptop, tablet itp.). Należy oddać ww. urządzenia do depozytu po spotkaniu informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne. 

Uwaga: Wszystkie informacje dotyczące egzaminu wysyłamy do Państwa na podane adresy mailowe. Proszę sprawdzać swoje internetowe konta pocztowe!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!   Egzamin w styczniu  2020 - rejestracja uzupełniająca! 

Po weryfikacji danych informujemy, że mamy jeszcze kilka WOLNYCH MIEJSC na egzamin  25-26 stycznia 2020 (poziom B1). Rejestracja uzupełniająca (przez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.sjpik.uni.wroc.pl) rozpocznie się 16 grudnia o godz. 12.00.
Przypominamy, że warunkiem zapisania się na egzamin jest wypełnienie wszystkich 5 kart formularza i pojawienie się komunikatu, że rejestracja została zakończona pomyślnie. Dopiero wtedy po zakończonej pomyślnie rejestracji można w ciągu 3 dni dokonać opłaty za egzamin.

Zasady obowiązujące przy rejestracji na egzamin zostały podane w zakładce: Egzamin państwowy/ Informacje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.